(...)

Terwijl ik naar die tuin kijk, verbaas ik mij erover dat er van het stedenbouwkundige, politieke, sociologische of antropologische aspect van deze tuin niets in de schilderijen van Koelman opduikt en dat is de grote kwaliteit ervan. Zijn schilderijen zijn geen kneuterige weergave van het eigen lapje grond door een zondagsschilder per vergissing voor schilderkunst aanzien, noch vormen ze het decoratieve sluitstuk van de landelijke stijl die in Belgisch Vlaanderen zo populair is en waarvan de aankleding en aanleg van de tuin toch ook laat zien, hoe het bakstenen huis nog in de fermette-sfeer lijkt thuis te horen, maar in zijn latere decoratieve toevoegingen al naar de pastorijwoning stijl is opgeschoven. Dat alles laat Koelman in zijn kleine landschapsschilderijen volstrekt links liggen wanneer hij in die tuin zijn ezel opstelt en schilderijen weet te maken die als kleine enigma’s werken. Hij weet van die tuin kamers in een hoofd te maken, gedachten en gemoedsstemmingen die met verf op doek zijn uitgedrukt. De schilder weet wat hij doet en hij weet dat schilderen een andere manier van denken is. Een vorm van kennis over de dingen van het leven die ouder en fundamenteler is dan het positivistische idee van kennis dat vandaag de wereld domineert.

(...)

Jeroen Laureyns van het Agentschap voor geestelijke gastarbeid, de Belgische sectie.

“The garden is typical for most of allotment-Flanders: a short-mown lawn, a few neatly cut hedges, a tree older than the garden itself and small buildings that are used as sheds. While I look at this garden I am surprised by the fact that none of the urban, political, sociological or anthropological aspects of this garden are present in Koelman’s paintings, and that is their great quality. His paintings are neither petty-bourgeois representations of one’s own piece of land, mistaken for art by the sunday-painter, nor are they the decorative concluding piece of a country-style so popular in Flanders, that shows in its furnishing of the garden how the brickstone house seems to belong to the fermette-style, but, in its decorative additions has evolved towards a rectory cottage. All of this Koelman leaves aside in his small landscape-paintings when he sets up his easel in this garden and makes paintings that work like small enigmas. He knows how to create mental rooms of this garden, thoughts and moods made with paint on canvas. The painter knows what he does and he knows that painting is a different way of thinking. A kind of knowledge which is older and more fundamental than the positivistic approach that rules the world nowadays.”

Jeroen Laureyns